Kokkuleppele kirjutasid täna alla Eesti Tööandjate Keskliidu president Enn Veskimägi ning Vene Töösturite ja Ettevõtjate Liidu president Aleksander Šohin, teatasid tööandjad.

Moskva Ärinädalal sõlmitud koostöökokkuleppes lubavad pooled aktiivselt tegutseda Eesti ja Venemaa vaheliste majandussidemete elavdamise nimel. Samuti soovitakse anda oma panus Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud majandusalaste lepingute ellurakendamisele ning aidata kaasa valitsustevahelise komisjoni töö taaskäivitamisele.

Veskimägi märkis, et koostööleppe üks olulisi teemasid on ka ühine soov parandada piiriäärsete alade ettevõtluskoostööd, erilise rõhuga väike- ja keskmiste ettevõtetele. Eesti Tööandjate Keskliit ning Vene Töösturite ja Ettevõtjate Liit moodustavad kokkuleppe elluviimiseks kahepoolse ettevõtluskoostöö koordinatsiooninõukogu.

Leppe sõlmimine on oluline samm kahe riigi vahelise ärikliima ning Eesti ja Vene ettevõtjate omavahelise suhtlemise parandamisel.

Eesti Tööandjate Keskliitu kuuluvad kõik peamised majandusharuliidud ning kokku ühendab liit üle 1500 Eesti ettevõtte. Vene Töösturite ja Ettevõtjate Liit koondab endasse üle 320 000 ettevõtte ja organisatsiooni üle kogu Venemaa.

Koostööleppe allakirjutamisel osales ka Eesti suursaadik Venemaal Simmu Tiik.