Laborite arendamist kaasrahastab Euroopa regionaalarengu fond, teatas EAS.

EASi innovatsioonidivisjoni direktori Ilmar Pralla sõnul toetab eelmise aasta novembris avatud uus programm katse- ja pooltööstuslike laborite loomist Eestisse.

"Toetuse eesmärgiks on arendada just ettevõtetele suunatud kodumaiseid katseteenuseid," selgitas Pralla.

"Nutikamad lahendused, arukam tehnoloogiakasutus, parem materjalivalik, tippkvaliteediga tooted ja hästi kaitstud intellektuaalomand kasvatab Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul. Mida rohkem tekib ettevõtjatel sidemeid katselaboritega, seda enam suudavad ettevõtjad arendada ka välismaal läbilöövaid tooteid ja teenuseid."

Tartusse luuakse kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute keskus, mille arendamisega tegeleb Tervisliku piima biotehnoloogiate arenduskeskus.

Uus labor hakkab pakkuma toiduainete teaduspõhist ekspertiisi ning teadusinfot, mille alusel saavad tootjad taotleda Euroopa toiduametilt toote tervislikkust tõestavate väidete kinnitamist. Projektiga on juba seotud mitmed Eesti toiduainetööstused.

Mistra-Autex AS avab EASi toel kergetööstusele spetsialiseerunud tänapäevase labori, milles on unikaalne võimalus mõõta suuri, 1,2 x 2,4-meetriseid kolmemõõtmelisi tooteid.

Eesti tekstiili- ja õmblusettevõtetele hakatakse pakkuma kliimateste ning kootud materjalide kulumis- ja hõõrdekindlusteste.

Lisaks saavad abi ka ettevõtted, kes toodavad kindlatele mõõtudele vastavat toodangut ja vajavad selleks mõõteprotokolle.

Metrosert AS loob uut mõõtelaborit, kus hakatakse pakkuma mõõte- ja katsetusteenuseid 8 uues valdkonnas. Labori loomisel on arvestatud energeetika-, elektroonika-, metalli- ja toiduainetööstuse ning akna-ja uksetootjate vajadusi.

Biodiesel Varad OÜ rajab Paldiskisse kaasaegset biokütustele spetsialiseerunud laborit, mis hakkab pakkuma vedelate biokütuste katsete ja heitveeanalüüside teenust.

Biolaborid OÜ-l valmib aga kliiniliste uuringute läbiviimise nõuetele vastav puhta ruumi labor, mida Eestis seni veel ei ole. Selle rakuteraapia labori teenuseid saavad kasutada eelkõige tüvirakutehnoloogiate arendamisega tegelevad ettevõtted ning teised biotehnoloogiafirmad, kes vajavad arendustööks vastavat tüüpi ruumi. Labori rajamine toetab rakuteraapia kui teenuse pakkumise alustamist Eesti meditsiinisüsteemis.

BiotaP OÜ arendab välja metagenoomsete analüüside laboratooriumi keskkonnaseire teenuste pakkumiseks. Need teenused võimaldavad kiiresti ja lihtsalt hinnata keskkonna "tervist" ning selle muutusi, lähtudes spetsiifiliste mikroorganismide arvukusest ja mikrobioomi liigirikkusest näiteks mullas, puhtas vees, õhus, toidus jne. BiotaP on esimene ettevõte kogu Euroopas, kes metagenoomseid testsüsteeme arendab.

Tartu Teadusparki ehitatakse aga Baltimaades ainulaadset nanolaborit, mis pakub prototüüpide arendamist ja tööstuslike näidiste tootmist. Need on eelduseks, et Eesti ettevõtjad saaksid tuua turule uusi nanotehnoloogial põhinevaid tooteid.