„Et kandideerinud inimestest vastas konkursi nõuetele üle 200 inimese, siis on meie järgmiseks ülesandeks viia kõik need inimesed kokku 60 tööandjaga,“ ütles programmi eestvedaja, Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits pressiteates.

„Sellist massilist kokkuviimist pole Eestis varem tehtud, kuid loodame, et juba aprilli lõpuks on meil olemas 25 ettevõtet, kes on endale leidnud igaüks ekspordijuhi ja kelle koolitamisega saame algust teha. Ukse taha jäänud paaridele ja kandidaatidele pakume võimalust oma raha eest teatud osa koolitusest siiski kaasa teha.“

„Ekspordirevolutsioon“ on aastane arenguprogramm, mille käigus otsitakse paralleelselt 25 ekspordipotentsiaaliga Eesti ettevõtet ja 25 kõrgharitud ja vähemalt kahte võõrkeelt valdavat välismaal elamise kogemusega noort tööotsijat, kes oleks huvitatud nendes ettevõtetes ekspordijuhina töötamisest.

Nii ettevõtted kui tööotsijad leitakse ja viiakse omavahel kokku märtsi kuus, seejärel valitakse välja 25 tulevast ekspordijuhti, kes saavad osaleda aasta vältel kokku 21 päeval tugevatasemelistes rahvusvahelistes müügi- ja ekspordisuunitlusega koolitustes.

Kõik aastase progammi lõpetajad saavad ka rahvusvahelise kaubanduse juhtimise diplomi.