Märtsi keskel kultuuriministeeriumile saadetud kirjas palus RHN erandkorras reklaamiõigust saatesarjadele «Laulge kaasa», «Maahommik», «Loomakliinik», maakondadega koostöös tehtavale projektile «ETV läheb Eestimaale», mängufilmile «Nimed marmortahvlil» ning Eesti jalgpallikoondise mängudele.

Taotlus tugineb ringhäälinguseadusele, mis lubab kultuuriministeeriumil põhjendatud taotluse alusel lubada ETV-l ja Eesti Raadiol erandkorras reklaami edastada siis, kui see kaasneb Eesti üldsusele oluliste ürituste ning sündmuste ülekandeõigustega. Ringhäälingunõukogu liige Marju Lauristin selgitas, et kõnealune seaduse lõige on mõeldud selliste suurprojektide edastamiseks, mida ei korralda ainult ETV või Eesti Raadio omal jõul.

Ringhäälingunõukogu esimehe Tiit Sinissaare sõnul on neile sarjadele erandi tegemine vajalik selleks, et nad enne plaanitud lõppu ekraanilt ei kaoks.

Kultuuriministeeriumi komisjon, kuhu kuuluvad ringhäälingunõukogu, ringhäälingute liidu, teletootjate liidu ja kultuuriministeeriumi esindajad, praakis oma esimesel istungil nimekirjast välja "Loomakliiniku".

Komisjoni töös osalev TV 3 tegevdirektor Toomas Vara ütles, et ei näe põhjust, miks ka näiteks "Laulge kaasa" ja "Maahommik" peaksid käima paragrahvi alla, mis algselt on kirjutatud laulupidusid ja suuri spordivõistlusi silmas pidades.