•• Enamasti on ettevõtjale ja ka muule isikule edukaks tegevuseks oluline hea maine.

•• Nõue, et teatud ametikohal töötaval isikul oleks hea maine, on kirjutatud ka eri õigusaktidesse. Mida see aga täpselt tähendab?

•• Sageli jääb “hea maine” tähendusele sisu andmine tõlgendaja hooleks, s.t enamasti ei ole õigusaktides selgitatud, mida selle all mõistetakse. Aga mitte alati. Mõnikord on lausa seaduses täpselt määratud, mida tähendab “hea maine”.

•• Võtkem näiteks autoveoseadus. Seal peetakse ettevõtja mainet heaks, kui “tal ei ole seoses varasema majandustegevusega karistatust rohkem kui ühe väärteo või kuriteo eest maksu, tolli, tarbijakaitse või töö- ja puhkeaja valdkonnas või käesolevas seaduses ettenähtud tegevusloa, sõidukikaardi või veoloata veo korraldamise või riiklikku registrisse andmete esitamise korra rikkumise eest”.

•• Nii et asi on selge: kui ikka isik on kahel korral hilinenud deklaratsioonide esitamisega ja puhkusegraafik tema juhitavas ettevõttes on kinnitatud jaanuari asemel veebruaris, siis ei saa paraku rääkida tema heast mainest. Samas kui keegi on näiteks pistnud tasumata maksu arvel taskusse paarsada miljonit krooni (üks kuritegu), siis on temal seaduse järgi hea maine täiesti olemas.