Ainete absorbeerimiseks lisatakse toidupakendisse sageli pakike, mis sisaldab näiteks niiskust imavaid või hapnikku siduvaid ühendeid.

Samuti kuuluvad siia nn iseventileerivad pakendid, mida kasutatakse värske puu- ja köögivilja pakendamiseks. Temperatuuri tõustes, kui viljadest eritub veeauru, mis on bakterite kasvuks vajalik, tekivad
pakendisse väikesed augukesed, mille kaudu saab veeaur eralduda ja seetõttu säilivad viljad paremini.

Eriti intelligentsed materjalid

Intelligentsed materjalid ja esemed n-ö jälgivad pakendatud toidu seisukorda või toitu ümbritsevat keskkonda, sisaldades koostisosi, mis reageerivad temperatuuri kõikumisele või toidu säilitamisel tekkinud keemilistele ühenditele ja muudavad värvi. Siia kuuluvad pakendid, millele on lisatud toidu kõlblikkust näitav märgis. See sisaldab
kemikaali, mis teatud aja jooksul muudab märgise värvuse heledast tumedaks.

Olemas on ka selliseid pakendeid, mis reageerivad toidu roiskumisel eralduvatele ühenditele. Praeguse määratluse järgi ei kuulu intelligentsete esemete hulka näiteks teatud temperatuurile reageerivad termospot-pannid ja beebitoidu lusikad.
Aktiivsete ja intelligentsete pakendite kasutamine pole Eestis veel eriti levinud.

Allikas: Tark valik