„Täitsime laste abiga internetis tuludeklaratsiooni ning saime minu pensionilt tasutud tulumaksu täies mahus tagasi,“ rääkis pensionär Laine. “150 eurot on pensionäride jaoks suur raha,“ tõdes ta, lisades, et juhul, kui teema ei oleks juhuslikult jutuks tulnud, ei oleks nad ise abikaasaga selle peale tulnud, et pensionieas ning vaid pensionitulu saades deklaratsiooni täita.

Eelmisel aastal kehtis pensionide maksuvaba tulu piirmäärana 2304 eurot.
Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde tõdeb, et kui abikaasad said mõlemad eelmisel aastal pensionit ja ühel jäi see alla 2304 euro aastas ning teisel üle 2304 euro, siis oli esimesel neist (juhul, kui maksuvaba tulu avaldus tehtud) kogu pension maksuvaba, aga teisel on aasta jooksul üle selle piirmäära makstud pensionilt tulumaks kinni peetud. „Sellisel juhul on neil kasulikum teha ühine tuludeklaratsioon eeldusel, et nad olid abielus seisuga 31.12.2013,“ kinnitab ta.

Ühine tuludeklaratsioon võib olla Udde sõnul kasulik ka juhul, kui üks abikaasadest suri aasta jooksul või enne deklaratsiooni esitamist ja emmal-kummal neist peeti aasta jooksul kinni tulumaksu.

Kui abikaasadest üks oli pensionär kogu aasta, aga teine jäi pensionile näiteks poole aasta pealt ja tulumaksu on kinni peetud, siis arvutatakse pensioni pealt maksuvaba tulu 2 x 2304 eurot ja ka üldist maksuvaba tulu 2 x 1728 eurot aastas. Arvestus on aastapõhine, mitte proportsionaalne s.t. et ei arvutata mitu kuud oldi aasta jooksul pensionil.

Ühisdeklaratsiooni kasulikkust ilmestab järgmise pensionäridest abielupaari näide:

Mehe pension 2013. aastal oli 6500.- eurot, sellest maksuvaba oli aasta jooksul arvestatud 4032.- eurot, ülejäänu pealt oli kinni peetud tulumaksu 518.28 ((6500-4032)*21%)
Naise pension oli 2013. aastal 3500.- eurot ja kõik selle sai kätte maksuvabalt.

Kui isikud oleksid teinud eraldi tuludeklaratsiooni, ei oleks kumbki neist Udde sõnul midagi tagasi saanud, sest mehel oli aasta jooksul kogu maksuvaba tulu jooksvalt arvutatud ning naisel oli kogu sissetulek maksuvaba.

Koos deklaratsiooni tehes oleks tulu kokku 6500+3500 = 10 000 eurot. Maksuvaba oleks kahepeale 2 x 4032 = 8064 eurot. Maksustamisele jääks ainult 10 000-8064=1936 eurot. Tulumaksu oleks abielupaar pidanud maksma 1936 *21% = 406.56 eurot. „Kuna aga aasta jooksul oli tulumaksu rohkem kinni peetud, siis ühise deklaratsiooni tegemisel saavad nad tagasi 111.72 eurot (518.28-406.56) tulumaksu,“ selgitas Udde.

Eelmise aasta tuludeklaratsiooni esitamise viimane päev on 31.märts.