Nordeconi suuromanik ja kauaaegne Eesti Energia nõukogu liige Toomas Luman on Ärilehe käsutusse jõudnud eriarvamuses armutu ja peab Hando Sutterit Eesti Energia juhi kohale sobimatuks. Ärileht kirjutas Lumani kirjale toetudes artikli „Toomas Lumani eriarvamus: Hando Sutter ei sobi Eesti Energia juhiks”. Selle peale Eesti Energia nõukogu esimees Erkki Raasuke solvus. Selgus, et nõukogu käsutuses on umbes 2,5–3-leheküljeline memo, mis kirjeldab põhjalikult Sutteri varasemat tööelu.

Kirjalik memo Hando Sutteri seotusest Pompeio Investi ja Baltic Broadband AS-iga jõudis Eesti Energia nõukokku pärast Sutterile soodsalt lõppenud hääletust. Samas rõhutab Raasuke, et tegelikult oli sama info nõukogul olemas juba varem, kuna ta oli värbamisnõustajalt saadud selleteemalisi vastuseid tutvustanud nõukogu liikmetele suuliselt. Toomas Lumani eriarvamus jõudis nõukokku elektrooniliselt vahetult enne lõpliku otsuse tegemist.