Eesti Energia on Eesti kõige väärtuslikumate ettevõtete seas. Olete öelnud, et üle peaks vaatama kõik EE projektid. Milliseid pidasite eelkõige silmas? Mida Te ülevaatamise all silmas pidasite: kas mõnest peaks enam-vähem talutavatel tingimustel väljuma?

Eesti Energia on sõnastanud oma strateegia 2013. aasta lõpus. 2014. aasta alguses on sõnastatud Rahandusministeeriumi poolt omaniku ootused. Ettevõtte tegevust tuleb pidevalt hinnata seisukohast, et kas erinevad valdkonnad ja projektid on strateegia ja ootustega kooskõlas või jäävad neist kõrvale.

Eesti Energial ei ole ressursse ja tähelepanu, et teostada kõiki täna avatud projekte maksimaalses mahus. Vaja on teha valikuid ja vaja on keskenduda kõige olulisemale.