Linnavalitsus nõudis eelnimetatud kõrtsidelt ka seda, et alkoholimüük lõpetataks puhkepäevadele eelnevatel öödel vahemikus 01.00 - 05.00 ning äripäevale eelnevatel öödel südaööst kuni hommikul kella 05-ni.

Halduskohus leidis, et linnapoolse ettekirjutuse täitmine tuleb peatada kuni kohus antud asjas lõplahendini jõuab. Ettekirjutus pidi jõustuma alates 20. novembrist.

Kohus leidis, et kaebus kuulub halduskohtu pädevusse ning alluvuse järgi lahendamisele Tallinna Halduskohtus. Kaebusel ei ole puudusi, mis takistaksid menetlemist. Seega tuleb kaebus menetlusse võtta ning asuda sooritama eelmenetluse toiminguid.

Kohtumäärusest võib lugejda, et kaebaja müügikohtades Dubliner ja Bayern Böhmen Keller tekib 16,5 protsenti M&A Pubid OÜ käibest müügist pärast südaööd, tegemist on populaarsete ajaveetmiskohtadega, mille lähikuude tegevus on kavandatud.

Kui Tallinn saaks oma tahtmise, siis hakkaksid M&A Pubid OÜ hinnangul külastajad piirangute tõttu eelistama konkurentide müügikohti, kus sellised piirangud ei kehti. M&A Pubid OÜ ei välista sellest tulenevat likvideerimis- või pankrotisituatsiooni tulevikus.

Kohus leiab, et praeguses menetlusetapis ei saa välistada M&A Pubid OÜ kaebuse eduväljavaadet.

Kohtu hinnangul võib kaebaja poolt talle korralduse täitmisega tekkivaid tagajärgi pidada selliseks, mille heastamine ka kaebust rahuldava kohtulahendi jõustumisel ei pruugi olla võimalik või ei ole seda olulises osas.

Piirangute tõttu, eriti kui need on pikka aega juba kestnud, klientide vähenemisel ei pruugi senine külastatavus ja käive enam taastuda ning kaebajad võivad olla sattunud raskustesse oma kohustuste täitmisel.

Seega esineb kohtu hinnangul esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmisel pöördumatute tagajärgede tekkimise oht nii kaebaja kui ka kolmandate isikute ehk töötajate jaoks.

Tallinnal on võimalus 15 päeva jooksul halduskohtu otsus edasi kaevata.