"Artikkel esitab spekulatsioone, millel puudub igasugune alus. Artiklis esitatud väited nagu oleks IRL võtnud juriidilistelt isikutelt laenu ja seda uuriks õiguskaitseorganid on valed. IRL-i majandustegevust ei uuri ükski Eesti vabariigi ametkond ja IRL ei ole võtnud üheltki isikult laenu," rõhutab IRL-i peasekretär.

"Kristina Tauts, kellele Lembit Eespäev viitab, ei ole kunagi olnud vastutav erakonna rahaasjade eest ning ta lahkus erakonnast augustis 2015. Temaga erakonna rahaasjade sidumine on meelevaldne," lisas Karus.

IRL-i peasekretär jätab mulje, justkui rääkinuks Jetoili üks omanikest ainult Kristina Tautsist.

Tegelikult kõlas Eespäeva lause järgmiselt: "Tõsi on, et ma olen mitmest allikast kuulnud ja mind on tagantjärele teavitatud, et tegelikult uuritakse, kuidas rahastatakse IRL-i. Perekond Tauts (Kristina ja Toomas Tauts – toim) on ju aastaid selle erakonna rahakassa juures olnud. Ja nii kui kusagilt Tautsi nimi läbi käib, võetakse kogu kupatus ette ja uuritakse ja antakse kohtu alla. Aga mina ei teadnud seda varem. Nüüd on aga juba hilja."

Seega rääkis Eespäev ka Toomas Tautsi rollist, kuid Toomase võimaliku osa IRL-i rahamurede lahendamisel jättis IRL-i peasekretär targu vastusest välja.