Kas te mõistate isiklikult seda, kui inimesed nimetavad OÜ-le Ermamaa antud toetust JOKK-skeemiks või peavad seda president Toomas Hendrik Ilvesele tema ameti pärast tehtud kingituseks?

Marju Lauristin ütles eelmisel nädalal ilusti, et me ei oska hinnata poliitilise turismi suurust, mida president kümne aasta jooksul talus tegi. Aga kindlasti on see ühtlasi riivanud paljude inimeste õiglustunnet. EAS peab aga alati lähtuma õiguslikest aspektidest ja juhatuse neli aastat tagasi tehtud otsuse ajast polnud ükski tingimus muutunud. Sel põhjusel polnud praegusel juhatusel võimalik 10% tagasinõude määra muuta.