Tänane otsus tundub halva unenäona.

Kuid vaatamata sellest otsusest järelduvale (hagejad on ebaadekvaatsed), kinnitan – Autorollo pankrotipesas on tegutsenud täie mõistuse juures olevad isikud. Meil puudub vajadus oma aega ja ressursse välamõeldiste peale kulutada, meil puudub soov poliitikas osaleda.

Meie hagi on esitatud kümnetele ja kümnetele väga kaalukatele faktidele ja nende vahelistele seostele tuginedes. Need tõendid andsid meile veendumuse, et Autorollo pankrott viidi läbi Rosimannuste taktikepi all ja Väino Pentus on lihtsalt tankist, patuoinas.

Kinnitan uuesti – mulle ja minu abikaasale tehti pankroti alguses läbi advokaat Roode ettepanek asuda kokkuleppele Autorollo tühjendajatega ning saada varade väljaviimisettevõtte Autohills kaasosanikuks. See on fakt.

Kui oma arust asusime algselt võitlema nahhaalse ettevõtte tühjaksvarastamise vastu, mida meie oma silme all karistamatust tunnetades läbi viidi , siis asjasse süvenedes ilmnesid viited korruptsioonile, ringkaitsele ja valitud isikute huvides teostatavale toimingutele eri ametkondades.

Näitena sellest on riikliku Kredexi mittemõistlik tegevus 2008. aastal Autorollole garantii andmisel ja hiljem väljamaksmisel; kriminaalasja venitamine ja tõendite eiramine, valikuline uurimine; kadunud 3,5 miljoni krooni saatuse mitteväljaselgitamine uurimisorganite poolt; rahapesu andmebüroo poolne uurimise imiteerimine; Rosimannuste poolne sisuliste ütluste andmise vältimine nii kriminaal- kui ka tsiviilasjas; maksuameti ebatavaliselt jõuetu käitumine Autorollost teistesse ettevõtetesse välja viidud varade osas; riigikantselei varjamatu soov pankrotipesale tõendeid mitte edastada; Väino Pentuse erakordselt kiire pankrotistamine ja võlgadest vabastamise menetluse läbiviimine (samuti advokaat Roode juhtimisel), jne.

Omame tõendeid, milles kostjad on otseselt oma osalust ja positsiooni Autorollo loos kinnitanud, samuti ka kaudseid tõendeid erinevatelt tunnistajatelt. Väga raske on neid fakte kuidagi teisiti näha, kui me seda teinud oleme. Me ei saa iseendale valetada.

See, et nüüdse kohtuotsusega on meile mustana tundunud asjad valgeks saanud, on erakordne. Aga jah - prokuratuuri uurimine antud asjas oli samuti erakordne. Seega - ei midagi uut.

Kui me keeldume oma alasti kuningaid märkamast, siis häda meile.

Teet Järvekülg