Õiguskantsler Ülle Madise tegi täna pöördumise, milles nimetas lahja alkoholi aktsiisi tõstmist õigusvastaseks. "Riigikogu kasutas 2015. aastal reguleerimistehnikat, mis andis aastateks 2017 ja 2018 ettevõtjatele lubaduse aktsiisimäärasid mitte tõsta. Tähtajalist lubadust murdes rikuti põhiseaduse §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabadust koosmõjus PS §-st 10 tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega," ütles Madise.

Ossinovski sõnul on aktsiisipoliitika tegelike eesmärkide osas õiguskantsler jõudnud valitsusega täpselt samale seisukohale – alkohol on meil üks olulisemaid tervisekahjude põhjustajaid ning alkoholi tootmisele, müügile ja tarbimisele piirangute seadmine on seetõttu vajalik.

"Loomulikult mõjutab alkoholiaktsiisi varasemalt kokkulepitust kiirem tõstmine alkoholitootjate tegevust negatiivselt ning võib vähendada nende kasumit."

"Küll ütleb seadus, et riigil on õigus tulevikus rakenduvaid alkoholiaktsiisi määrasid muuta kui selleks on kaalukaid põhjusi. Eestis sureb alkoholitarbimise tagajärjel igal aastal vähemalt 1000 inimest. Lisaks sureb ja saab viga igal aastal sadu inimesi, kes ise alkoholi ei tarbi, näiteks joobes juhtide põhjustatud liiklusõnnetused või perevägivalla juhtumid. Sellega riivatakse väga paljude inimeste põhiseaduslikku õigust elule ja tervise kaitsele."

"Alkoholihinna tõstmisel on tõendatult oluline mõju alkoholikahjude vähendamisele ühiskonnas. Käesoleval juhul kaaluvad rahva tervise huvid üles alkoholiga seotud ärihuvide riive," ütles Ossinovski.