Oskus lahendust näha

Raskustesse ja ebaõnnestumistesse tuleb suhtuda kui positiivsesse ja edasiviivasse jõudu, mitte kui vaenlasse, kes on tulnud teilt pinda jalge alt ära tõmbama. Probleemidele keskendumine või nende vältimine toodab murekohti juurde. Kui suunate oma energia lahenduse otsimisele, siis varem või hiljem leiate selle. Thomas Edison ei oleks leiutanud elektripirni, kui ta ei oleks järjekindlalt jätkanud lahenduste otsimist, hoolimata paljudest ebaõnnestunud katsetest.

Palju räägitakse niisugusest mõtteviisist peale indiviidide ka ettevõtete tasandil. Lühidalt kokkuvõetuna saavad edukaks need, kes õpivad oma vigadest ja on keskendunud mitte probleemide, vaid lahenduste nägemisele.

Lugege lisaks: Teil on hea äriidee! Millest alustada?

Oskus probleemi näha

Ettevõtjale on oskus probleeme näha ja kriitiliselt hinnata väga vajalik omadus. Probleemile keskendumine ja selle analüüs on fundamentaalne samm eduka ettevõtja arengus.

Iga toode või teenus on ühel või teisel viisil lahendus mingile probleemile. Ettevõtlusmaailma sisenemiseks tuleb hoida silmad ja kõrvad lahti ning osata näha ja kuulata teiste inimeste muresid. Asju, mida saaks optimaalsemalt toimima panna või efektiivsemalt lahendada, leidub kaasaegses maailmas lõpmatult.

Alustavad ettevõtjad kipuvad kiinduma lahendusse ja unustama probleemi

Olgu tegemist kas seltskondliku vestluse, ettevõtlusideede konkursi või esitlusega investorite ees, kipuvad noored ettevõtjad väga suure entusiasmiga rääkima oma väljapakutud lahendusest. Sageli jäetakse probleem tagaplaanile juba varases faasis. Tegelikult võib häid lahendusi olla mitmeid ja seni, kuni otsitakse kõige nutikamat ja kasutajasõbralikumat, peaks tähelepanukeskmes olema just probleem.

Ettevõtte alustamise algfaasis tuleb minna süvitsi probleemi sõnastamise, põhjendamise ja numbriliste näitajate väljatoomisega ning küsida:

  • kas ja miks on see probleem oluline;
  • kui paljudele on see probleem;
  • kas need inimesed oleksid nõus probleemi lahendamise eest raha välja käima ja kui palju.

Alles siis, kui olete neile küsimustele vastanud, keskenduge oma lahendusele ja mõelge, kuidas toodet või teenust üles ehitada.

Lugege lisaks: Hea ärimudeli toimivad saladused

Kuidas alustada?

Soovime, et teie äri algus oleks võimalikult lihtne. Külastage SEB Eesti alustava ettevõtja portaali, kust leiate ettevõtte loomisega seotud informatsiooni, inspireerivaid ideid ning kasulikke lahendusi ja tööriistu.