Täna tutvustasid uuringufirma Kantar Emor ning audiitorteenuste, raamatupidamise ja konsultatsioonifirma Grant Thorntoni eksperdid üleilmse uuringu "Naised äris 2017" tulemusi. Uuring hõlmas 36 riiki ning Eesti paigutus naisjuhtide osakaalult kõikide juhtide hulgas 40 protsendiga kolmandale kohale. Eestit edestasid Venemaa (47%) ja Indoneesia (46%), teatasid uuringufirmad.

"Baltimaad ja Ida-Euroopa on naisjuhtide osas esirinnas," ütles Grant Thornton Balticu partner Anastasia Borovaja pressiteate vahendusel. "Põhjuseid, miks naised Eesti tööturul aktiivselt kaasa löövad ning sageli ka kõrgetele kohtadele jõuavad, on mitmeid: ajalooliselt ollakse harjunud tööl käima, riiklik perepoliitika laseb turvaliselt peale lapsepuhkust tööle naasta ning aina enam ettevõtteid hindab nii-öelda pehmeid väärtusi, kus võtmeroll on naistel."

"Naiste osalus ettevõtete juhtimisel on heaoluühiskondades tunduvalt väiksem. Aegade jooksul kujunenud mudel "mees on pere toitja, naine aga kodu hoidja" on jätnud oma jälje. "Head" näited on Saksamaa ja Ühendkuningriigid, kus on naisjuhte vastavalt 18 ja 19 protsenti. Ühiskonna patriarhaalne mõtlemisviis iseloomustab eriti selliseid riike nagu Jaapan (7%), Argentina (15%) ja India (17%)," rääkis Borovaja.

Grant Thorntoni juhtiva partneri Mati Nõmmiste sõnul ei taga ainult soopõhine lähenemine ettevõtete juhtimisel edu. "Riikides, kus on kehtestatud ettevõtete juhtkondades sookvoodid (nt Prantsusmaa, Suurbritannia), ei näita naisjuhtide arv kasvutrendi. Edu tagab eelkõige mitmekesisus, kus on oluline roll kõigil faktoritel: sool, vanusel, haridusel, kogemusel ning kultuurilisel taustal. Mitmekesisus on tähtis määraja ka riskide maandamisel."

"Stereotüüpne lähenemine on väga inimlik ja seda on raske välja juurida. Kahjuks kaasneb sellega oht, et naistele on lubatud ühte moodi käitumine ja meestele teistsugune – ettevaatlikku meest peetakse mökuks ja naine, kes tõstab häält, tundub liiga agressiivne," ütles Emori käitumisteaduste ekspert Heidi Reinson. "40% valdkondade juhtidest on naised, kuid tippjuhtidest on naisi ainult 5%. See võib viidata tendentsile, et tippjuhtidele on liiga stereotüüpselt mehelikud ootused. Näiteks seostatakse (liigset) enesekindlust kompetentsusega."

Uuring „Naised äris 2017“ toimus 36 riigis ajavahemikul oktoobrist detsembrini 2016. Uuringu tarbeks küsitleti 5526 tippjuhti.