Kuna Tallinna linnahalli renoveerimine on riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil kokku lepitud sisuliselt põhimõttel „maksku, mis maksab”, leiab valitsus 2018. ja 2019. aasta riigieelarvest selleks kokku 40 miljonit eurot. Linnahallist konverentsikeskuse ja kontserdisaali vormimine läheb aga hinnanguliselt maksma 100 miljonit eurot. Järelikult on Tallinna linnavalitsusel vaja leida veel u 60 miljonit eurot.