2016. aasta aruandest selgus, et 663 722 eurose bilansimahuga ettevõte teenis mullu 6875 eurose kasumi. Enne seda on kogunenud jaotamata kasumit 109 704 eurot ning ettevõttel on võimalik maksta dividendideks 96 263 eurot.

Ettevõte on võtnud üle poole miljoni euro investeerimistegevuseks laenu seotud osapooltelt ehk tõenäoliselt omanikult Valdur Laidilt endalt.

Mullu ostis ettevõte 198 812 euro eest lühiajaliste investeeringutena kajastatud fondiosakuid ja 50 250 euro eest võlakirju. Fondiosakuid müüdi 206 913 euro eest. Lühiajaliste investeeringute ümberhindlus andis 14 441 eurose puhaskasumi.

Pikaajaliste investeeringute vormis saadi aktsiate ja osade müügist ja ümberhindlusest 19 643 eurone kahjum.

Mullu teenis ettevõte 27 515 eurot intressitulu ja 934 eurot dividenditulu.