Üleeile saatis Tartu maavalitsus rahandusministeeriumile arvamuse riigi eriplaneeringu algatamise kohta. Tegemist on puidurafineerimistehasega, Eesti ajaloo võimaliku suurima ühekordse investeeringuga. Tehase rajamine võib maksma minna kuni miljard eurot.

Arvamusest selgub, et maakond ei ole tehasest vaimustuses ja soovitab kaaluda ka Ida-Virumaa varianti. Maavalitsus toob esile, et ehkki tehase asukohta hakatakse alles otsima, teevad rajajad lobitööd Vorbuse kasuks.