Eesmärk on lihtsustada avaliku sektori investeeringuid, mille abil on vőimalik luua töökohti ja majanduskasvu, säilitades samal ajal konkurentsi, teatas komisjon.

"Tänased muudatused säästavad liikmesriikide aega ja vaeva, kui nad investeerivad sadamatesse ja lennujaamadesse ning kultuuri ja ELi äärepoolseimatesse piirkondadesse, säilitades samal ajal konkurentsi," ütles Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager pressiteate vahendusel. "Need võimaldavad komisjonil pöörata rohkem tähelepanu sellistele riigiabi meetmetele, millel on suurim mõju konkurentsile ühtsel turul."

2014. aasta üldine grupierandi määrus on võimaldanud liikmesriikidel rakendada mitmeid riigiabi meetmeid ilma komisjoni eelneva loata, kuna need tõenäoliselt ei moonuta konkurentsi. Sellest tulenevalt on nüüd umbes 95% liikmesriikide rakendatud riigiabi meetmetest (kokku ligikaudu 28 miljardit eurot aastas) teatamiskohustusest vabastatud, teatas komisjon.

Lennujaamade puhul vőivad liikmesriigid nüüd ilma komisjoni eelneva kontrollita teha avaliku sektori investeeringuid piirkondlikesse lennujaamadesse, mida läbib kuni kolm miljonit reisijat aastas. See hőlbustab avaliku sektori investeeringuid enam kui 420 lennujaama kogu Euroopa Liidus; lennuliiklus nende lennujaamade kaudu moodustab ligikaudu 13% kogu ELi lennuliiklusest.

Määrus vőimaldab ametiasutustel ka katta väikeste lennujaamade (kuni 200 000 reisijat aastas) tegevuskulu. Väikesed lennujaamad moodustavad peaaegu poole kõigist ELi lennujaamadest, kuid nende kaudu toimub kõigest 0,75% lennuliiklusest.

Sadamate puhul võivad liikmesriigid nüüd teha avaliku sektori investeeringuid meresadamatesse kuni 150 miljoni euro ja siseveesadamatesse kuni 50 miljoni euro ulatuses. Määrus võimaldab ametiasutustel katta ka sadamate ja sissesőiduteede süvendustööde kulud.