Enim ehk 158 rahavahetuspunkti loodi Tallinnas. Tartu linnas loodi 48 rahavahetuse kohta, Kohtla-Järvele 45, Narva linna 33, Pärnu linna 26 ja Sillamäe linna viis tükki.

Maakonniti, kus ei ole arvestatud eelpoolnimetud linnu, loodi kõige rohkem vahetuspunkte Harju maakonda (47). Järgnesid Tartu maakond 41 punktiga ja Viljandi 39. Kõige vähem loodi maakondades rahavahetuspunkte Hiiumaale – vaid kaheksa tükki.