Rahareformi komitee dekreediga nr. 030 kinnitati rahareformi läbiviimise aeg. Alates 20. juunist kella neljast hommikul kuulutati Eesti Vabariigi territooriumil ainsaks ametlikuks maksevahendiks Eesti kroon, seisab dekreedis.

Selle määrusega lõikas komitee taganemisvõimaluse rahareformi teostamisel. Rahareformi otsusest teavitas peaminister Tiit Vähi avalikkust 19. juunil 1992 kell 21, kuulutades välja rahareformi.

20. juunist 22. juunini 1992 vahetati elukohajärgsetes valuutavahetuspunktides kuni 1500 rubla sularaha kursiga 1:10 ja seda ületavaid summasid kursiga 1:50. Rahavahetuspunkte oli Eestis 727.