Kui varem seni ei lubatud välismaale inimest, kellel oli tasutama võlakohustusi 10 000 rubla ( 146 euro) väärtuses siis seadusemuudatusega tõstetakse see 30 000 rublale (438 eurot).

Muudatus ei puuduta elatsivõlglasi, kellel jäi piir jätkuvalt 10 000 rublale.

Kohtutäituril on õigus piirata võlgniku välismaale sõidu õigust kas võlausaldaja soovil või enda algatusel.
Kui võlgnik oma võla tasub, peab kohtutäitur väljasõidupiirangu eemaldama järgmisel päeval.