Avaldame EVR Cargo omaniku esindaja, majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni kommentaari muutmata kujul.

Oma tegevust laiendamata jätkaks EVR Cargo kahjumis ka edaspidi. Samas võetavate riskide hindamiseks ning omaniku huvide kaitseks on ettevõttele määratud nõukogu.

EVR Cargo plaan on kinnitatud nõukogu eelmise koosseisu poolt. Juba tookord sõnasin juhatusele ja nõukogule, et minu hinnangul vajab plaan riskide hajutamiseks erainvestori kaasamist. Minule teadaolevalt ettevõte tegeleb sellega. Neljapäeval koguneb ettevõtte uus nõukogu koosseis, et tegevuste kava uuesti üle vaadata.

Mis puudutab EVR Cargo vaguniäri plaane, siis tegemist ei ole ju uue ärisuunaga. Ka eelmisel aastal tegeleti seesuguse renditeenusega ning siis oli ministriks reformierakondlane. On oluline märkida, et vagunirendi osas on peamiselt huvi tuntud Aasia-Euroopa kaubamahu teenindajate poolt (Hiina, India, Kasahstan).

Lisaks ei ole minule teadaolevalt tegemist arendusega, mis oleks vastuolus Euroopa sanktsioonidega. Vagunid ja vagunite äri ei ole sanktsioonide all. EVR Cargo juhtide kinnitusel ei ole sanktsioonide all ka nende rentnikud. Sanktsioonid on kehtestatud eelkõige sõjatehnoloogia ning Krimmi annekteerimist toetavatele ettevõtetele. Nendega EVR Cargo koostööd ei tee.