FIE on üldjuhul väikeettevõtlusega tegeleja, kes pakub enda nimel kaupu või teenuseid ja saab selle eest tasu. Praegu on Eestis rohkem kui 31 000 FIE-t.

Seadusemuudatuste eesmärk on luua FIE-dele äriühinguga sarnane maksukeskkond, mis muudab selle praegusega võrreldes soodsamaks ja laiendab kehtestatud maksusoodustusi või sotsiaalseid tagatisi. Erineva mõjuga muudatusi on kokku enam kui kümmekond ja need peaksid senisest enam soodustama FIE-na tegutsemist.

„Elu on näidanud, et senised reeglid ei hoogusta füüsilisest isikust ettevõtjate tegevust, vaid hoopis pärsivad,” põhjendas riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin muudatuste vajalikkust.

Leebemad maksumäärad

Tulumaksuseadusesse tehtavad muudatused puudutavad vastuvõtu- ja reklaamikulude ning tasutud sotsiaalmaksu ettevõtlustulust mahaarvamist. Lisaks muudetakse kahjumite edasikandmise ja välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid ning olulisima muudatusena ettevõtlustulult sotsiaalmaksu tasumisel kehtestatud ülempiiri.

Seega peab FIE teenitud ettevõtlustulult tasuma sotsiaalmaksu, mille maksmisele on kehtestatud nii alam- kui ka ülempiir. Uuest aastast vähendatakse FIE sotsiaalmaksu ülempiiri 15-kordselt töötasu alammäärade aastasummalt 10-kordsele alammäärale. Sel aastal on ülempiir 27 918 eurot, edaspidi väheneb summa 18 612 euroni. Seega väheneb ülempiir 33 protsenti.

Haigestumise korral antakse FIE-le võimalus vähendada sotsiaalmaksu miinimumkohustust päevade võrra, mil ta oli ajutiselt töövõimetu. Lisaks saab FIE õiguse arvutada endale 2.–8. haiguspäeva kohta arvestuslikku haigushüvitist ja arvata see maha sotsiaalmaksuga maksustatavast ettevõtlustulust.

Põhikohustusena õppimisega tegelevad FIE-d vabastatakse sotsiaalmaksu miinimumkohustusest ja sotsiaalmaksu avansilise makse tasumisest.

Välislähetus lihtsamaks

Lisaks saab FIE võimaluse ettevõtlustulust maha arvata enda tervise edendamiseks tehtud kulusid kuni 100 eurot kvartalis. Sarnaselt äriühinguga lubatakse füüsilisest isikust ettevõtjal tulust maha arvata kuni kümneeurone reklaamkingituse kulu. Ühtlasi välisriigis ettevõtlusega tegelemisel tehtud enda toitlustamiskulud välislähetuse päevaraha ulatuses ehk 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. Samuti saab külaliste ja äripartnerite vastuvõtuks tehtud kulusid maha arvata 32 euro ulatuses kuus.

Seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril. Esialgse hinnangu kohaselt vähendaksid muudatused riigi maksulaekumisi 1,314 mln euro võrra ja sellega on riigi eelarvestrateegias arvestatud.

ETTEVÕTLUSKONTO

  • Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduses (ELMS) kehtestatava maksustamise erikorra rakendamiseks tuleb maksumaksjal avada krediidiasutuses eriliigiline konto – ettevõtluskonto.
  • See ettevõtlusvorm on mõeldud eeskätt ettevõtlusega alustajatele ja neile, kes praegu teistele oma teenuseid või kaupu pakuvad ning kellel pole suuri kulusid töövahenditele.
  • Füüsilistel isikutel avaneb ettevõtluskonto kasutuselevõtmisega võimalus muuta maksude arvestamine ja tasumine automaatseks.
  • Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

Loe lähemalt: www.maksumaksjad.ee.