ELASA vaidlustab Konkurentsiameti ettekirjutuse, milles väidetakse, et ühe sihtasutuse poolt pakutava erandteenuse ligipääsutingimused on teatud osas ebaõiglased ja pärsivad ülikiire interneti jõudmist lõpptarbijateni.

„Vastavalt projekti rahastamise reeglitele rajab ELASA interneti baasvõrku võrgusõlmede ja juurdepääsuvõrkude ühendamiseks, lõpptarbijaid aga ELASA ise võrku ühendada ei tohi, seda rolli peavad täitma sideettevõtted. Sihtasutus hinnastab oma teenuseid kulupõhiselt ja kõikide operaatorite jaoks võrdsetel alustel, muu hulgas ei oma tähtsust operaatori suurus. Ka projekti rahastamisreeglid näevad ette, et baasvõrgu rajamine ei tohi olemasolevat konkurentsiolukorda mõjutada," ütles Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhatuse liige Priit Soom.

Soodustamaks sideettevõtetele lõpptarbija ühenduste väljaehitamist piirkondades, kus klientide arv on erakordselt väike, on ELASA loonud erandtoote, mida pakutakse standardsest tootest soodsama hinnaga kõikidele operaatoritele. Vastava teenuse kulu kaetakse võrdsetel alustel põhiteenuse arvelt, kuid toote kasutamisele on seatud piirangud, et vältida konkurentsimoonutuste tekkimist.

Ameti ettekirjutuse täitmine sunniks turuosalisi ebavõrdselt kohtlema. „Korralduse täitmine tähendaks konkurentsiolukorra moonutamist - esimesed teenusega liitujad kataksid suure osa kulust ja iga järgmine huviline saaks liituda sümboolse tasu eest. See ei lähe absoluutselt kokku võrdse kohtlemise printsiibiga," ütles Soom.

„On inimlikult arusaadav, et inimesed maapiirkondades ootavad pikisilmi kiiret internetiühendust, kuid ELASA ei saa painutada selleks kehtestatud rahastamisreegleid ja riskida võimalike kaasnevate tagasimaksenõuetega," selgitas Soom. „See võib tekitada vastupidise olukorra Konkurentsiameti poolt soovitule ehk maapiirkondade lõpptarbijatele võib muutuda kiire internet kallimaks ja raskemini kättesaadavaks."

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus asutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmete poolt 2009. aastal.