Nasdaq Tallinn teavitab vahekohtu otsusest eraldi börsiteatega esimesel võimalusel.

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon tutvus AS-i Medical Pharmacy Group esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate dokumentidega ning otsustas 5. oktoobril pärast põhjalikku arutelu keelduda Medical Pharmacy Group B-aktsiate kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinna poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Noteerimis- ja järelevalvekomisjoni hinnangul ei ole Medical Pharmacy Groupi finantsseisund, majandustegevus, juhtimine ning aktsionäride plaanitav struktuur ja õigused kogumis kohased avalikult kaubeldavale ettevõttele. Komisjoni hinnangul võivad Medical Pharmacy Group finantsseisund, juhtimine, reputatsioon ja teised olulised asjaolud kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First North-i ja Börsi mainet.

Ettevõtte nõukogu esimees Sven Uusjärv oli börsi komisjoni keelduvas otsuses üllatunud ja pettunud ning nende etteheidetega ei nõustunud ja lubas otsuse vaidlustada börsi vahekohtus.