Jaeski sõnul jääb tänu erinevatele arusaamadele koostööst mulje nagu riik sooviks midagi teise eest varjata, kuigi paljudel juhtudel on tegu lihtsalt seaduste järgimise ning erineva arusaamaga asjaajamisest. “Selle tulemusena naeruvääristatakse dokumente, töömeetodeid ning kõike muud, millel pole palju pistmist projekti tegeliku sisuga,” ütles ta.

Kaunissaare ütles aga kommenteerides tänast Artur Talviku korraldatud meeleavaldust Rail Balticu dokumentide salastatuse vastu, et üritus proovib luua muljet nagu oleks tema eest varjatud kirjavahetust. “Samal ajal on Artur Talvikul riigikogu liikmena täielik õigus isiklikult dokumentidega tutvuda ning minister on kutsunud teda ministeeriumisse nendega ka tutvuma,” ütles Kaunissaare.

Kaunissaare sõnul on paljude riikide ja erinevate osapoolte koostöös olemas dokumente, mille puhul tuleb arvestada juriidiliste piirangutega, kuid vastavat õigust omavatel inimestel on seadusest tulenevate tööülesannete täitmiseks neile dokumentidele juurdepääs olemas.

Jaeski lisas, et näiteks Rail Balticu tasuvusuuringu aruanne on algusest peale olnud avalik dokument ning seda on aktiivselt ka avalikkusele tutvustatud erinevatel avalikel aruteludel. Samuti on avalikustatud suur hulk uuringuga seotud lisadokumente.

“Rail Balticu Balti riikide suurim koostööprojekt. Nii suured koostööd on alati keerulised ja kindlasti on kohti, kus RB saab teha asju paremini, hetkel me aga ei tea enam, kuidas teha midagi paremini suhetes sõjakalt meelestatud ARB-ga,” lisas ta.