Karise sõnul on 11 protsenti riigieelarve kuludest kaetud välisabist.

„Me ei tohi lõputult jääda vaatama rikkamate liikmesriikide poole pidades seda vääramatuks abiks,“ lausus ta. „Terendab aeg, kui välisabi hakkab kahanema.“

30-aastat tagasi ilmus IME teade, et Eesti peab suutma end ise majandada.

„Kujunenud on välja sõltuvus," märkis ta. „Välisabi pole mõeldud millegi püsivaks ülalpidamiseks.“

Meil valitseb eurorahast sõltuvus, milleks on vaja aastas 150-200 miljonit eurot.

Riigikontroll küsis ministeeriumitelt, et kas on plaan, milliseid tegevusi üle vaadata, selgus, et kõiki tegevusi on vaja 90% ulatuses jätkata.

Kokku oleks aastatel 2021-2027 vaja lisaks kolm miljardit eurot.

Ministeeriumitel oli kaks vastust,“ rääkis ta raha allikate kohta. „Ministeeriumite vastused olid "ei tea" või "riigieelarvest". Harjutagem end mõttega, et Eesti muutub abisaajast abiandjaks."

„Kas me teeksime seda või teist, kui peaksime kõik kulud ise kandma,“ soovitas ta mõelda. „Võtkem aega järelemõtlemiseks.“