Eestis on tugevaid turvafirmasid vähe. Teistest eristub G4S, mille käive ja kasum on hoopis teisest klassist. Firmade taseme erinevus tuleb paraku esile ka hangete ja objektide teenindamises. G4S Eesti juhatuse esimeest Priit Sarapuud teevadki murelikuks viimase aja riigihangete trendid. Aga ka tööjõupuudus ja palgad, mida ei taha just kõik turuosalised ausalt maksta. Sarapuu tõdeb siiski, et Eesti on väga turvaline riik.

Kuidas turvafirmadel praegu Eestis läheb?

Majandus kasvab, turvaturg ka. Meie selle aasta käibe kasv on tõenäoliselt 7,5% ja kasumi kasv 14–15%. See tuleb suuresti tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtust. Mehitatud valves ehk traditsioonilises turvaäris on kasumit väga keeruline teenida. Paremini läheb neil, kel on mahtu ja tehnilist poolt ning kes tegelevad ka seadmete paigaldusega.

Turvahanked on viimasel ajal kirgi kütnud. Peamised probleemid on hangetel enda paremana näitamine ja tellija kontroll.

Jah. Suuresti hakkab kõik peale tellija soovidest ja kompetentsist. See on selge probleem. Tellijal kas pole piisavalt spetsialiste või prevaleerib mõttemaailm, et meil on hästi turvaline ühiskond ega juhtu midagi. Ollakse nõus madalama hinnaga ja kvaliteeti ei hinnata.

Kvaliteedikontroll ongi teine suur probleem. Tihti ei kontrollita, mida siis tegelikult saadakse. Pädevus ja soov seda kontrollida ei ole tasemel. Seetõttu kohtabki meil imelikke anomaaliaid, kus meist mitu korda väiksem firma saab hankes meiega sama palju kvaliteedipunkte. Ettevõtete vähene enesekriitika on viimase aja trend ja see on puudutanud ka viimaseid suuri hankeid.