"Finantsinspektsioon on Kilvar Kessleri juhtimisel edukalt lahendanud kerkinud väljakutsed. Vajame muutuval finantsturul ja järelevalve raamistikus heade teadmistega ning finantsjärelevalves vilunud juhti,“ sõnas finantsinspektsiooni nõukogu esimees Toomas Tõniste. „Seetõttu oli nõukogu otsus Kilvari jätkamise suhtes üksmeelne.“

Juhatuse esimehe volituste tähtaeg on vastavalt finantsinspektsiooni seadusele neli aastat. Kilvar Kessleri vastutada on üldjuhtimine, kriisilahendus, õigusküsimused, avalikkus- ja välissuhted ning personaliküsimused.

„Finantsinspektsiooni tuntakse professionaalse, tõhusa ja õiguspäraselt tegutseva järelevalveasutusena nii Eestis kui ka Euroopa finantsjärelevalvete koostööraamistikus,“ ütles Kessler. „Järgneval perioodil konsolideerime enam inspektsiooni ja Tagatisfondi tegevusi, analüüsime kriitiliselt võimalikke järelevalvevaldkondi ja jätkame kehtiva strateegia rakendamist.“

Finantsinspektsiooni järelevalveline tegevus jaguneb turu- ja teenusejärelevalve ning kapitalijärelevalve alaseks tegevuseks. Sõltumatu funktsioonina täidab inspektsioon ka kriisilahendusasutuse ülesandeid.

Kessleri uus nelja-aastane ametiaeg algab 16.01.2018.