Praegused seadused ei ole suutnud efektiivselt tagada väikeaktsionäride huvide kaitset enamusaktsionäride omavoli eest. Kui seni on küsimust päevakorras hoidnud mõned aktiivsemad juristid, siis nüüd on aktiveerunud ka Vabaerakond. Möödunud teisipäeval justiitsministrile saadetud arupärimises tahab erakonna fraktsioon muu hulgas teada, kas kehtiv tsiviilkohtumenetluse seadustik tagab väikeaktsionäride põhiseadusliku õiguse saada omandi kaotuse eest kohest ja õiglast hüvitist. Näitena viitavad nad ehk tuntuimale kaasusele: Telia käitumisele endiste Eesti Telekomi väikeaktsionäridega.