Leedus moodustasid elanike ostujõu pariteediiga korrigeeritud kulutused ehk reaalsed kulutused 2016. aastal 85% Euroopa Liidu keskmisest. 2014. aastal oli see näitaja Leedus 81%.

Eesti jääb Leedule alla. Meie elanike kulutused ostujõu pariteeti arvestades moodustasid mullu euroliidu keskmisest 72% ning 2014. aastal 69%.

Lätis on edenemine Balti riikidest kõige kesisem: näitaja oli mullu 67% euroliidu keskmisest, 2014. aastal olid lõunanaabrite kulutused 65% euroliidu keskmisest.

Elatustase on paranenud ka Rumeenias, kus 2014. aastal olid perede kulutused vaid 65% euroliidu keskmisest, eelmisel aastal aga 61%.

Eurostat toob välja, et kontrastiks oli euroliidus näha ka tagasiminekut. Suurim langus tarbimises oli Luksemburgis: kui 2014. aastal moodustas sealsete elanike tegelik tarbimine ostujupariteeti arvestades 138% euroliidu keskmisest, siis eelmisel aastal 132%.

Järgnesid Austria, kus eelmisel aastal oli tarbimine euroliidu keskmisest 119% kaks aastat varasema 122% asemel; Belgia (112% vs 115) ning Kreeka, kus tegelik tarbimine on langenud 77% tasemele euroliidu keskmisest. 2014. aastal oli näitaja Kreekas 80%.