Valitsuse heakski kiidetud koondaruande kohaselt kuulus 2016. aasta lõpus riigile osalus 32 äriühingus, 77 sihtasutuses ja riik oli liige 148 mittetulundusühingus.

Praegu tehakse ettevalmistusi AS Eesti Teed erastamiseks, OÜ Eesti Kaardikeskus likvideerimiseks ning AS Tallinna Sadam ja Enefit Green AS börsile viimiseks ning AS Eesti Geoloogiakeskus on likvideerimisel vastavalt valitsusliidu aluspõhimõtetele perioodiks 2016-2019.

Riigi äriühingute varade summaarne maht oli 6,4 miljardit eurot (aastaga suurenes 6%) ja summaarne müügitulu oli 1,53 miljardit eurot (aastaga vähenes 3%). Kasumit teenisid kõigist äriühingutest 22, kahjumit 9 ning ühes ühingus tegevust ei toimunud. Riigi osalusega äriühingud investeerisid aastaga ligikaudu 500 miljonit eurot, maksid dividendideks riigieelarvesse 95 miljonit eurot ja toetusteks 419 000 eurot.
Osaluspoliitika terviklikuks arendamiseks valmis koostöös erasektoriga valge raamat, mis pakub lahendusi riigi äriühingute tegevuse kitsaskohtadele, teatas rahandusministeerium. Riik omanikuna tegi mitmeid olulisi osaluspoliitikat edasi arendavaid otsuseid äriühingute tegevuse professionaalsemaks muutmiseks.

Valitsus moodustas riigi äriühingute juhtimise parandamiseks nõukogu liikmete nimetamiseks nimetamiskomitee, mis nimetab äriühingute nõukogude liikmeid. Komitee liikmetest enamus on erasektori tunnustatud juhid. Nimetamiskomitee alustas tegevust selle aasta veebruaris ja on teinud ettepaneku enamuse äriühingute nõukogude koosseisude kohta. Äriühingute juhtimiskvaliteedi oodatava paranemise kohta saab hakata järeldusi tegema kõige varem 2018. aasta teises pooles, kui äriühingud on uute nõukogude juhtimise all saanud tegutseda vähemalt aasta.

Riigi osalusega sihtasutuste varade ja kohustuste kogumaht jätkas kasvu, jõudes 1,22 miljardi euroni. Uutest sihtasutustest moodustati SA Eesti Kunstimuuseum ja SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum. Valitsuse otsusega reorganiseeriti riigiasutuseks Eesti E-Tervise SA ning määrati Sotsiaalministeerium SA Koeru Hooldekeskus asutajaõiguste teostajaks. Lisaks ühendati SA Jõgeva Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA-ga Jõgevamaa Arenguagentuur, millega anti asutajaõiguste teostamise õigus üle MTÜ-le Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. Möödunud aastal alustati ja sel aastal viiakse suures osas lõpule maakondlike arenduskeskuste reorganiseerimine, et ühendada riigi asutatud sihtasutused kohalike omavalitsuste sihtasutustega.