Kui Eestist sai juulis EL-i eesistujamaa, siis me ei hellitanud illusioone, et suudame kõik probleemid kuue kuu jooksul lahendada, kirjutab Ratas.

Aga Euroopa on suutnud ruttu "laeva kursile saada". Brexiti läbirääkimised algasid, euro stabiliseerus ja pagulaskriis on samuti kontrolli all. Nüüd võime tegeleda pikemaajaliste teemadega.

Sisserännet on vaja hallata, ebaseaduslikul teel saabunud nende kodumaale tagasi saata. Euroopa raames on see suur väljakutse, kirjutab ta.

Ratase järgmine suur teema arvamusloos on digiarengud ja kuidas neist ühiskonna hüvanguks viimast võtta. Peaminister soovitab kõikjal Euroopas turvalised isikutuvastuse-digilahendused kasutusele võtta.

Ta toob eeskujuks Eesti ja Soome infovahetust digiretseptide osas. Alates suvest kehtivad Soomes väljastatud digiretseptid ka Eesti apteekides ning alates 2019. a suvest Eesti omad Soomes.

Ratas soovib näha peagi sarnast infovahetust näiteks äriregistri, sotsiaal- ja tervisekindlustuse andmete osas.

Aga digiareng ei tohi inimestest tähtsam olla, rõhutab peaminister. Sellel alal on tähtsad teenuste turvalisus ja läbipaistvus. EL-i tehnoloogiaalane koostöö on tähtis ka ühistele ohtudele mõeldes, nagu küberkurjategijad.

Jüri Ratase kirjutatud kolumn HS-i lehel