Seletuskirjas väljatoodu on märkimisväärne kuna seni ei ole amet avalikult välja öelnud, et mõni Eesti tervishoiuteenuse osutaja oleks rünnakust vabanemiseks kurjategijatele raha maksnud. Rahvusvaheliselt on teada mitmetest krüptolunavara juhtumitest, mis on raviasutuste tööd märgatavalt mõjutanud.

RIA peadirektor Taimar Peterkop kinnitas Geeniusele antud aastalõpuintervjuu käigus, et seaduseelnõu seletuskiri on valminud RIA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös.

“Üldine trend on see, et kui lunaraha makstakse siis meile seda ei öelda ja see informatsioon jõuab meieni mitteametlikult. Keegi ei taha ametlikult öelda, et nad on kurjategijale raha maksnud. Tavaliselt öeldakse, et saadi andmed dekrüpteeritud ja edasi vaikitakse. Meil ei ole andmeid selle kohta, et keegi oleks kahju kannatanud. Meie avaldame sellised juhtumid vaid teise poole nõusolekul,” sõnas Peterkop intervjuus.

Loe pikemalt Geeniusest.