Inimene, kes „satub sõltuvusse mõnuaitetest", jääb oma noosist ilma. See puudutab Hefneri viimat naist Crystali ja Hefneri nelja last Christiet, Davidit, Marstoni ja Cooperit. See ei tähenda, et nad peaks hakkama läbima regulaarseid narkoteste, aga usaldusfondi reeglites on selgelt kirjas, et kui ükskõik kes neist satub näiteks narkootikumidest sõltuvusse ja ei suuda enam oma elu seetõttu normaalselt elada, siis peatub ka rahavoog.

„Kui vara hooldajatel tekib põhjendatud kahtlus, et fondist kasu saaja tarvitab rutiinselt või tihti ükskõik millist illegaalset ainet sel moel, et ta on sellest füüsiliselt või psüühiliselt sõltuvuses või on kliiniliselt sõltuv alkoholist, mõnest legaalsest ravimist või keemilisest ainest, mida ei ole kirjutanud välja paberitega arst või psühholoog ning kui vara hooldajad arvavad põhjendatult, et eelneva tulemusel ei suuda kasu saaja enda eest hoolitseda ning oma vara haldada, peatatakse koheselt tema väljamaksed ja otsustusõigus selles osas, keda eemaldada kasusaajate seast ja keda määrata kasusaajate hulka." Just nii pikk see üks lause ongi.

Ehkki juhuslikke teste ei tehta, siis on fondi haldajatel õigus teisetele selline test määrata, kui neil on kahtlus, et teine tarvitab midagi. Samas on kirjas ka pehmendavad asjaolud: Kasusaajatel on võimalik oma seisus taastada, kui uuringutest tuleb välja, et nad on 12 kuud järjest olnud puhtad ja kui teised kasusaajad otsustavad, et ta on võimeline enda eest taas hoolt kandma.