Paljude inimeste vaimsesse automaati on kinnistunud negatiivsete afektidega seotud mõiste „ümberjagamine” igasuguse nõrgemate ja kehvemate aitamise kohta, kirjutab Äripäev.

Seda tuntakse halvana, sest ümberjagamist samastatakse kommunismiga, kommunismi omakorda küüditamiste ja mahalaskmistega.

Ometi jääb sellises mõtteautomatismis märkamata, et juba sellele „ümberjaotamisele” eelnev jaotus on ümberjaotus. Sest on

selge, et see eelnevalt teoks saanud varajaotus pole midagi loomulikku ega looduslikku, vaid on ajalooliselt kujunenud ja kultuuriliselt fikseeritud ning seda hoitakse alal politsei, sõjaväe, kohtute, juristide abiga.

Allikas: Äripäev