Novembris toodeti töötlevas tööstuses 4% rohkem toodangut kui 2016. aasta samal kuul. Mahu kasvu põhjustas eelkõige puittoodete, toiduainete, masinate, metalltoodete ja elektriseadmete tootmise suurenemine. Toodang suurenes märgatavalt ka mootorsõidukite tootmises. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang elektroonikaseadmete tootmises.

Välisturule müüdi novembris 67% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2016. aasta novembriga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 4% ja müük kodumaisele turule 9%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2017. aasta novembris nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses 1% vähem toodangut kui eelmisel kuul.

2016. aasta novembriga võrreldes toodeti elektrit 9% ja soojust 11% vähem.