Muuli kirjutas järgmist:

„Loen ega saa aru, kuidas saab 5. jaanuaril selguda, et töötav pensionär on uuel aastal sissetulekus kaotanud, kui jaanuarikuu palka makstakse alles kuu lõpus või isegi veebruari algul. Et jaanuarikuu sissetulekut varasemaga, näiteks detsembrikuu omaga, võrrelda, tuleb töötava pensionäri puhul ju jaanuarikuu pension liita jaanuarikuu palgaga ja võrrelda seda summat detsembrikuu palga ja detsembrikuu pensioni summaga, aga seda ei ole praegu ju võimalik veel teha, sest jaanuarikuu palka pole keegi veel saanud ega saa enne kuu lõppu. Nii et mida te ikkagi seal millega võrdlesite? Kas liitsite kokku detsembrikuu palga ja jaanuarikuu pensioni? Aga sel juhul ei saa ju rääkida ühe kuu sissetulekust, vaid andmed on pärit kahest erinevast kuust. Äkki selgitate seda matemaatikat veidi, saaksin ka ehk ka aru, mida te kirjutate"

Kui kellelgi on veel samasugune küsimus tekkinud, siis olgu selgituseks öeldud, et uus tulumaksuseadus hakkas kehtima 1. jaanuaril 2018 ning see puudutas juba ka jaanuaris tehtavaid väljamakseid. Muuli lahkus riigikogust 2017. aasta 6. juunil ehk vaid mõni nädal enne seda, kui tulumaksuseaduse muudatused pandi riigikogus hääletusele.