Arutelu ajendiks on Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukiri „Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja", milles avaldatakse muret maapoodide säilimise üle.

Riigikogu asespiiker, reformierakondlane Hanno Pevkur ütles, et tema arvates peaks see arutelu olema avalik mitte kinnine. Majanduskomisjoni esimees Sven Sester palus küsida selgitusi sotsiaalkomisjonilt. Selle juht on sotsiaaldemokraat Helmen Kütt.

Tema sõnul on istungid tavaliselt kinnised ja seda ka seekord. Ühegi osaleva komisjoni poolt ei ole tulnud soovi see avalikuks teha. Maapoe pidajad on tema teada väga murelikud ning nad tuleb ära kuulata, ehkki paljuski ei ole see sotsiaalkomisjoni teema. "Mingil hetkel muutub aga tilkuv kraan ka sotsiaalseks probleemiks," ütles Kütt.

Helmen Kütt ütles pressiteate vahendusel, et komisjonile saadetud märgukirja maapoodide säilimisega seotud küsimustes arutati 23. novembril toimunud istungil tubakaseaduse muutmise seaduse menetlemise käigus. Istungil selgus aga, ja seda tõdesid Küti sõnul ka komisjonil osalenud Eesti Väikekaupmeeste Liidu esindajad, et märgukirjas toodud mured jäävad eelkõige maaelu-, majandus- ja rahanduskomisjoni valdkonda. Seetõttu otsustas sotsiaalkomisjon kokku kutsuda nende komisjonide ühisistungi.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et maapoodnike jaoks on mitmeid murekohti: piirikaubandus, salakaubandus, aga ka regionaalne koondumine tõmbekeskustesse. „Tänasel istungil saavad maapiirkondades poode pidavate kaupmeeste esindajad rääkida kõigest, mis maapoodide tulevikku ohustab, ning komisjonide liikmed olukorrast tänuväärse ülevaate. See aitab meid omakorda lähemale võimalike lahenduste leidmisele," sõnas Sester.

Tänasele istungile on kutsutud Eesti Väikekaupmeeste Liidu, Kaupmeeste Liidu, sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, maaeluministeeriumi, maksu- ja tolliameti, tarbijakaitseameti, politsei- ja piirivalveameti, Eesti Konjunktuuriinstituudi ja COOP Eesti esindajad.