Kuigi statistikaameti analüüsid näitavad, et sooline palgalõhe on kolmandat aastat vähenenud, olles 2016. aasta oktoobris 20,9%, siis selle veidigi optimistliku langustrendi rebib tagasi maa peale Eurostat, mille kohaselt on palgalõhe oluliselt suurem – 26,9% (2017).

Eurostati riikide võrdluses oleme selle näitajaga Euroopas esimesel kohal.

Analüüsides esimest 500 töötavat spetsialisti ja juhti, kes on anonüümse talendipangaga Talentest liitudes määranud oma motiveeriva brutopalga ehk palgaootuse, näeme, et ootused palgale erinevad naiste ja meeste osas 27,4% võrra. Kuigi keskmine motiveeriv brutopalk oli 1993 eurot, oli naiste keskmine 1819 eurot ja meestel 2317 eurot.

Loe pikemalt Äripäevast.