„Näiteks saab Maksu- ja Tolliamet õiguse teha teatud otsuseid automaatselt arvutiprogrammi abil, mis võimaldab kliendil ajatamise või käibemaksukohustuslase registris registreerimise otsuse kiiremalt kätte saada," ütles rahandusminister Toomas Tõniste. „Ametil omakorda võimaldab see vähendada töökoormust ja vabanevat ressurssi mujale suunata," lisas minister.

Ilma ametniku vahetu osaluseta saab teha otsuseid näiteks maksuvõla tasumise ajatamise, käibemaksukohustuslase registris registreerimise ja kustutamise, intressinõuete väljastamise jms kohta. Automaatsed otsused kinnitatakse digitaalse templiga.

Uus regulatsioon võimaldab maksuametil nõuda maksuvõlga sisse ettevõtte tegelikult juhilt. See eeldab maksuhaldurilt põhjalikku tõendamiskohustust, mis näitab, et tegemist oli tahtliku tegevusega.

Eelnõuga suurendatakse avaldatava maksuvõla piirmäära seniselt 10 eurolt 100 euroni ja lisaks maksuvõlale avaldatakse ka teised MTA hallatavad kohustused - trahvid, sunnirahad ja asendustäitmise kulud.

Edaspidi lõpetatakse ka maksukontrolli liikidena revisjoni ja üksikjuhtumi kontrolli eristamine, kuna praktikas on need omavahel sarnased.

Töötamise registrisse hakatakse muudele andmetele lisaks kandma töötajate ametinimetusi ja töö tegemise asukohta. Andmed on statistikaametile vajalikud riikliku statistika jaoks.

Kava kohaselt peaks seadus jõustuma 2019. aasta 1. jaanuaril.