Informeerime Teid, et kolm Rakvere Lihakombinaadis töötavat litsenseeritud loomarümba kvaliteedi kontrollijat on alates 6. veebruarist streigiga liitunud, kirjutas ametiühing kirjas Veterinaar-ja toiduametile.

„Teistel töötajatel ei ole meile teadaolevalt õigust seda tööd teha, seisab kirjas. „Tööandja väitel tootmine tapamajas jätkub. Sellega seoses palume esimesel võimalusel välja selgitada: 1. Kas Rakvere Lihakombinaadile on väljastatud lisasertifikaate inimestele, kes saavad litsenseeritult tagada toodangu kvaliteeti? 2. Millised on tagajärjed, kui selgub, et väljamineva liha kvaliteet on korrektselt hindamata?“