Kõik kolm tapamaja töötajat, kes on kvalifitseeritud määrama searümpade kvaliteeti, streigivad, mistõttu ametiühing uuris, et kas tehasest väljuv toodang on ikka kvaliteetne.

Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit, kuhu Rakveres streikivad töötajad kuuluvad, saatis just veterinaar- ja toiduametile küsimuse Rakvere lihakombinnadi toodangu kvaliteedi kohta.Kirjas märgitakse, et kolm Rakvere Lihakombinaadis töötavat litsentseeritud loomarümba kvaliteedi kontrollijat on alates 6. veebruarist streigiga liitunu ning teistel töötajatel ei ole neile teadaolevalt õigust seda tööd teha.