Nii näitavad Swedbanki Eesti, Läti ja Leedu rahaasjade teabekeskuste analüüsi andmed, vahendab Läti Delfi.
Teabekeskus võrdles Eestis, Lätis ja Leedus erineva brutopalgaga (töötasu enne maksude mahaarvamist) töötajate netopalkasid (summa, mis jääb kätte pärast maksude tasumist).

Kõige paremini elavad väikese palga (uuringus 500 eurot) saajad Eestis. Kuna miinimumpalk on sama kõrge kui maksuvaba miinimum, siis jääb 500 euro teenijale pärast sotsiaalse iseloomuga maksude (töötuskindlustus, pensioni II sammas) kätte 482 eurot. Seda on 136 euro võrra rohkem kui lõunanaabritel Lätis.

Keskmise palga saajad ( uuringus brutopalk 1000 eurot) elavad samuti kõige paremini Eestis ja neile jääb lätlastega ja leedukatega võrreldes pärast maksude mahaarvamist kätte kõige suurem summa. Leedukate ja lätlastega võrreldes saavad eestlased kätte umbes 100 eurot rohkem, seda sõltumata ülalpeetavate arvust.
Ka kõrgemat palka (brutopalk 1500 eurot kuus) on kõige kasulik saada Eestis.

Diferentseeritud tulumaksuvaba miinimumi rakendatakse sellest aastast kõigis Balti riikides, kuid Eestis on tase, millest alates tulumaksuvaba miinimum vähenema hakkab, kõige kõrgem. Kui Eestis väheneb miinimum 1200 eurost ning kaob täielikult ära 2100 euro teenijal, siis Lätis on see vahemik 400-100 eurot.