Möödunud aasta oli Eesti tööturul edukas. Tööealiste inimeste tööturul osalemine suurenes ja ulatus 71,6%ni, samal ajal kui töötuse määr langes 5,8%ni. Euroopa Liidus keskmiselt oli 2017. aastal tööpuudus märksa suurem kui Eestis, 7,7%. Tööturul osales Euroopa Liidus väiksem osa tööealistest inimestest kui meil, veidi alla 65%.

Eesti tööandjatele valmistab aga endiselt muret tööjõupuudus. Möödunud aasta neljandas kvartalis suurenes nende ettevõtete osakaal, kes peavad tööjõunappust peamiseks tootmise laiendamist takistavaks teguriks. Samal ajal olid ettevõtted edasise hõivekasvu suhtes optimistlikumad kui varasematel aastatel. Tööjõupuudus, aga ka kiirem tarbijahindade tõus hoogustasid aasta teisel poolel palgakasvu: keskmine deklareeritud palk kasvas maksu- ja tolliameti andmetel neljandas kvartalis 8,5%.

Tööjõupuudus on soodsa majandustsükli seisu ilming ja seda võimendab tööealiste inimeste arvu vähenemine. Viimasest suurest majanduskriisist möödunud kümne aasta kestel on hõive madalpunktist väljunud ja kosunud veidi rohkem kui 90 000 inimese võrra. Kui väliskeskkond püsib stabiilne, siis kohaneb majandus tööjõunappusega suure tõenäolisega sujuvalt.

2017. aasta neljandas kvartalis suurenes Eesti tööjõu-uuringu järgi tööga hõivatute arv aasta varasema ajaga võrreldes 4,6% ja palgatöötajate arv 4%. Tõenäoliselt polnud siiski tegemist hõive järsu suurenemisega aasta lõpus, sest maksu- ja tolliameti andmetel ulatus deklareeritud palgasaajate arvu kasv samas kvartalis 1,3%ni. Tööjõu-uuringu hinnangud eri kvartalite kohta ongi suhteliselt heitlikud. Aasta kokkuvõttes kasvas palgatöötajate arv peaaegu sama palju nii tööjõu-uuringu järgi (1,3%) kui ka maksu- ja tolliameti andmetel (1,1%).