Rail Balticu ehitamiseks tuleb Eestis võõrandada ligi 650 erakätes või kohalike omavalitsuste valduses olevat maaüksust. Suurprojekti tarvis õigusloomet uurides selgus aga, et Eesti riik on maakorralduses ja mitmes sellega seotud valdkonnas ajale jalgu jäänud ning maadega seotud toimingutes on vaja teha muudatusi. Kui Lätis ja Leedus on Rail Balticu jaoks maade võõrandamisel maaomanikel sõnaõigust vähe, siis Eestis püüab riik maaomanikega suhelda, pakkuda neile alternatiive ja hüvitisi. Kui see siiski ei toimi, kasutatakse sundvõõrandamist.