See on jätkuvalt väga suur probleem, mistõttu plaanib Autotranspordi liit maksuameti ning politseiga tihedat koostööd teha, et mittelegaalsete veoteenuste pakkujatega võidelda, kinnitas liidu juht Kristians Godinš.

Kõige suurem mittelegaalsete reisijateveoga tegelejate osakaal on marsruutidel Liepaja-Riia, Daugavpils –Riia, ja Rezekne-Riia. Neil suundadel pakuvad mitteregulaarseteks vedudeks loa saanud vedajad seda teenust igapäevaselt ja regulaarselt.

Probleemi lahendusena näeb Godinš politsei tihedamaid kontrolle ning ka kontrolloste.