Üldine keskmine palk oli Venemaal eelmisel aastal 39 000 rubla (554 eurot), Moskvas, kus elab põhiosa riigiametnikest, 94 900 rubla (1348 eurot). Rosstat märgib, et 50 föderaalministeeriumis, teenistuses ja agentuuris (75 protsenti nende üldarvust) said töötajad palka Moskva üldisest keskmisest vähem, vahendab Kommersant.

Kõige kõrgemad palgad olid valitsusaparaadis (227 200 rubla ehk 3229 eurot), presidendiadministratsioonis (217 400 rubla ehk 3089 eurot) ja arvepalatis (180 700 rubla ehk 2568 eurot). Valitsuse ja Kremli töötajate palgad eelmisel aastal isegi langesid 0,5 protsenti. Kõige vähem saadi palka föderaalses pressiagentuuris (59 800 rubla ehk 850 eurot), föderaalses maapõue kasutamise agentuuris (60 200 rubla ehk 855 eurot) ja föderaalses turismiagentuuris (61 300 rubla ehk 871 eurot).

Kõige rohkem kasvasid palgad uurimiskomitees (32,8 protsenti), föderaalses rahvuste asjade agentuuris (22,3 protsenti) ja föderaalses kohtupristavite teenistuses (18,1 protsenti).

Föderaalametkondade tsiviilametikohtadel töötas 38 300 inimest. Täidetud oli eelmisel aastal 85,9 protsenti tsiviilametikohtadest.